Vitamin B12 Överdosering

Här kommer vi att förklara lite om det finns några risker med att överdosera Vitamin B12. Vi anger först hur dagsbehovet ser ut hos olika personer och om det finns några biverkningar vid överdosering av Vitamin B12. Sedan beskriver vi hur man bäst förvarar sina burkar med Vitamin B2 tabletter eller kapslar och vilka andra mediciner och ämnen som kan motverka effekten av Vitamin B12.

Dagsbehov Av Vitamin B12

Rekommenderat dagligt intag av vitamin B12:

  • Män: 3 µg
  • Kvinnor: 3 µg
  • Gravida: 4 µg
  • Ammande: 4 µg

Det finns ingen risk att överdosera Vitamin B12

Risk för överdosering av vitaminer är ingen större fara och för alla vitaminer är det nästan omöjligt att överdosera med vanlig mat. Vid intag av kosttillskott i form av tabletter eller kapslar bör man däremot se upp. Ett undantag finns dock och det är de vattenlösliga B-vitaminerna som är ofarliga att överdosera och de försvinner ut med urinen. Men läs förpackningens innehållsdeklaration noga och följ instruktionerna om hur många tabletter eller kapslar man högst bör ta per dag.

Ingen risk för förgiftning vid överdosering av Vitamin B12:

Det finns ingen risk för förgiftning vid intag av Vitamin B12 på grund av dess vattenlöslighet (överskottet försvinner ut med urinen)

Sällsynt med biverkning vid intag av Vitamin B12:

Vid intag av Vitamin B12 och folat är det väldigt sällsynt med biverkningar. Enstaka sällsynta fall av hudutslag, acne och allergireaktioner har rapporterats och då har det gällt injektion av Vitamin B12. Man tror också att det har berott på någon annan ingrediens än Vitamin B12 i injektionslösningen. Både Vitamin B12 och folat är vattenlösliga och ogiftiga och överskottet utsöndras med urinen.
Tänk också på att om kroppens förråd av Vitamin B12 är någorlunda välfyllda kan man inte öka sin prestationsförmåga med extra tillskott.

Vitamin B12s fiender:

Vitamin B12 är ljuskänsligt, var noga med att förvara burken med Vitamin B12 mörkt.
OBS. Att alkohol, östrogen och sömntabletter kan hämma upptaget av Vitamin B12.

Denna sida är skapad för att förklara allt om vitamin b12. Har du några frågor om innehållet eller om något annat så är du välkommen att kontakta oss.